11.03.12
Новости в модул Законодателство

Актуализация на модул 'Законодателство' включват информацията, излязла в Държавен Вестник. Преглед по дати:


Актуализиран Държавен Вестник до брой 8 от 25.01.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 26 от 01.04.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 32 от 19.04.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 34 от 29.04.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 37 от 13.05.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 40 от 27.05.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 45 от 14.06.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 50 от 01.07.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 58 от 29.07.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 67 от 30.09.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 75 от 27.09.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 80 от 14.10.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 84 от 28.10.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 91 от 18.11.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 98 от 13.12.2011 година.

Актуализиран Държавен Вестник до брой 103 от 23.12.2011 година.


Последни новини
bulmaroffice

Следващ семинар:06.08.2019

bulmaroffice

Поради ремонтни дейносто на ЧЕЗ, на 19.04.2019 г

bulmaroffice

26.02.2019 Свали актуализация ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Част от важните промени през 2019 година:

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

10 териториални структури на НАП с нови сметки от 1 август

bulmaroffice

Как се въвежда обезщетение от КТ липсващо в номенклатурата на ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Начин на изчисления на нощен труд в ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Нова версия на Програмен продукт за ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.