03.02.14
Актуализация на модул Счетоводство

Актуализация 03.02.2014 - свали от тук (15,0 MB)

В новата версия на модул Счетоводство са отразени промените във форматите на Дневниците и Декларацията по ДДС, съобразно новите изисквания на ПП на ЗДДС от 01.01.2014 година.

Инструкции за актуализиране на модула:

  1. В случай че нямате актуални архиви на всички ваши фирми , направете такива, преди да инсталирате актуализацията. Мможе да използвате функцията Автоматичен архив.
  2. След инсталиране на актуализацията, при първото стартиране на програмата ще започне процес на актуализиране на всички ваши фирми. Моля изчакайте до завършването на процеса (на компютри с много фирми, това може да продължи по-дълго).
  3. Актуализацията е приключила, когато на екрана се зареди диалог за въвеждане на парола.

Допълнителна информация:

  • В случай, че при подаване на данните си с електронен подпис имате проблем и в писмото върнато от НАП, пише че имате неинсталирани ActiveX контроли (повече информация вижте тук). Проблемът не е свързан с коректността на данните генерирани от нашата програма, но трябва да бъде изпълнен за подаването.
  • От тук можете да свалите новата актуализация на програмния продукт на НАП, с който можете да проверите генерираните дневници по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за месец Януари 2014 г преди предаването им. (избирате Обновяване № 2 за 2014 г.)

Последни новини
bulmaroffice

Повече информация ТУК

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Следващ семинар:01.10.2019

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+

bulmaroffice

Поради ремонтни дейносто на ЧЕЗ, на 19.04.2019 г

bulmaroffice

26.02.2019 Свали актуализация ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Част от важните промени през 2019 година: