30.09.16
Как се импортира от Фактуриране.бг

Софтуера www.Fakturirane.bg, е web приложение за издаване на електронни първични доукменти.Във филма сме показали, какви  първоначали настройки са необходими, за да се импортират  издадените от него документи в софтуера ни Счетоводство+.

Гледай филма:


Последни новини
bulmaroffice

26.02.2019 Свали актуализация ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Част от важните промени през 2019 година:

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

10 териториални структури на НАП с нови сметки от 1 август

bulmaroffice

Как се въвежда обезщетение от КТ липсващо в номенклатурата на ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Начин на изчисления на нощен труд в ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Нова версия на Програмен продукт за ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.

bulmaroffice

Актуализация модул ТРЗ и ЛС 25.01.2018

bulmaroffice

Как се приключва разделя година в софуера Счетоводство+