30.09.16
Как се импортира от Фактуриране.бг

Софтуера www.Fakturirane.bg, е web приложение за издаване на електронни първични доукменти.Във филма сме показали, какви  първоначали настройки са необходими, за да се импортират  издадените от него документи в софтуера ни Счетоводство+.

Гледай филма:


Последни новини
bulmaroffice

Повече информация ТУК

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

Следващ семинар:01.10.2019

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+

bulmaroffice

Поради ремонтни дейносто на ЧЕЗ, на 19.04.2019 г

bulmaroffice

26.02.2019 Свали актуализация ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Част от важните промени през 2019 година: