24.01.18
Актуализация модул ТРЗ и ЛС

Здравейте,качена нова актуализация на софтуера ни ТРЗ и ЛС, която можете да свалите от ТУК,част от новостите са:

 1. -  Актуализирана база данни за работа в 2018 г
  -  Актуализирана номенклатура на длъжностите: НКПД 2018
  -  Актуализирана номенклатура на икономическите дейности и минималните осигурителни прагове.

!!! ВНИМАНИЕ !!!

 • В Януари 2018 г. задължително изберете пореден номер на икономическа дейност на фирмата за 2018 г., така както номенклатурата е нова и според нея се определят минималните осигурителни прагове за 2018 г.
 • При преминаване в 2018 г. задължително се осведомете за промяна на процента за ТЗПБ за 2018 г. тъй като в приложение 2 към ЗБДОО за 2018 г. има промени.
 • Актуализирани са промените в осигурителните вноски за 2018 г.
 • Актуализирани са промените в минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица и земеделски производители.

Припомняме в краткото видео, как се прави актуализацията:Виж ТУК

2. Подсещаме, за част от НЕобичайните:) Ви ангажиментите в месец Януари:
     2.1. Уведомяване на служителите за полагащия им се платен годишен отпуск.

 1. Как става това – С изпращане на уведомление до всеки работник персонално, за полагащия му се ПГО през съответната календарна година, включително отложения отпуск от предходни години.

      2.2.Отчитане на извънредния труд пред ИТ в срок до 31 Януари на следващата година за предходната.

 1. Как става това – С подготвяне на писмо за отчет на извънредния труд пред ИТ, в което писмо се посочват брой хора, които са полагали извънреден труд и общия брой часове на положения извънреден труд.

  3. Актуализиране на дневниците за периодичен инструктаж на работното място.
  4. Изготвяне на годишна статистика за наетите лица и сравняването и с начисленията в счетоводен отдел.
  5. Изготвяне на справка по чл. 73А от ЗДДФЛ – в срок до 31.01.2018


Последни новини
bulmaroffice

Следващ семинар:06.08.2019

bulmaroffice

Поради ремонтни дейносто на ЧЕЗ, на 19.04.2019 г

bulmaroffice

26.02.2019 Свали актуализация ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

Свали актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Част от важните промени през 2019 година:

bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

10 териториални структури на НАП с нови сметки от 1 август

bulmaroffice

Как се въвежда обезщетение от КТ липсващо в номенклатурата на ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Начин на изчисления на нощен труд в ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Нова версия на Програмен продукт за ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.