06.02.18
Софтуер на НАП за генериране и тест на ДДС регистри

Здравейте колеги ,в ЗДДС няма съществени промени свързани с изготвянето на дневниците и СП по ЗДДС. Единствената промяна е свързана с това, че СД и дневници вече ще се подават единствено по електронен път. Отпада възможността за подаване на хартия, когато дружеството не е извършило облагаеми доставки за периода или броят на записите не превишаваше пет.

На хартия ще се подава дневници и СД единствено в случаите, при които се прави корекция по реда на чл. 126 /на вече подадена СД / и когато се подава СД и дневници от наследници на починал ЕТ или физическо лице, което е било регистрирано.

Промяна в софтуерните продукти Счетоводство и Счетоводство+ не се налагат.

Линк за сваляне на новата версия на продукта на НАП, можете да свалите от:ТУК

 


Последни новини
bulmaroffice

Актуализация модул Счетоводство+

bulmaroffice

10 териториални структури на НАП с нови сметки от 1 август

bulmaroffice

Как се въвежда обезщетение от КТ липсващо в номенклатурата на ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Начин на изчисления на нощен труд в ТРЗ и ЛС.

bulmaroffice

Нова версия на Програмен продукт за ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.

bulmaroffice

Актуализация модул ТРЗ и ЛС 25.01.2018


Оправено неудобство с дата на данъка в Декл. 6.

bulmaroffice

Как се приключва разделя година в софуера Счетоводство+

bulmaroffice

Актуализация модул ТРЗ и ЛС 12.201

bulmaroffice

Как се ползва фукционалност Данъчно планиране на ДДС в Счетоводство+.