07.02.20
Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ
 1. В месец 12 в меню експорт на данни е добавена възможност за генериране на справката по чл. 73, ал. 6 за лицата с код на доходите 102 - самоосигуряващи се лица с възнаграждение за личен труд в дружеството. Справката се генерира отделно от тази за лицата с код 101 и е необходимо да се подаде отделно, но начинът на подготвянето на файла през софтуера е като тази за трудовите правоотношения.
 2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изгледайте видеото, в което е показан процеса по генериране на справката: линк към видеото
 3. Инструмент за конвертиране на файл за Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Припомняме за някой важни особенности при генерирането на Справка по чл.73 ал.6 за ДДФЛ:

 • В меню "Входни данни/Общи данни на фирма/Спомагателни таблици/Данни за Фирма“ НЕ са попълнени следните данни: Име и ЕГН на Управител/Представляващ дружеството.
 •   Ако управителят във фирмата е чужденец и няма регистрация в НАП, то трябва да попълните данни на представител на фирмата с регистрация в НАП.
 •   Ако служител си е сменил фамилията  през някой месец от годината, трябва да бъде променена фамилията му във всички месеци от годината.
 •  Самоосигуряващи се лица, които са получавали доходи за положен личен труд, ще се изготвя в отделен файл и ще трябва да подадете отделно от справката за трудовите правоотношения. 
 • Можете да подадете справката по чл.73 и за фирма която сте поели по средата на годината, но трябва да обърнете внимание дали поле сума на доход от друг работодател е попълнена и дали имате информация за всички служители от началото на годината. В справката трябва да бъдат подадени данни и за напусналите през течение на годината.
 •  Ако справката е отхвърлена за едно лице, това означава, че е отхвърлена изобщо и нищо не е прието. Съветваме Ви, да я тествате с програмата на НАП, преди изпращането и.
 •  Корекции на вече приета от НАП справка с нашата програма няма да могат да се правят. Ако искате да правите  корекции, то те се правят за всяко отделно лице  с програмата на НАП.
 •   Защо на някои фирми или лица ми излиза че, не съм основен работодател към 31.12.2020, а трябва да съм ? Причината е че, в някои фирми не сте избрали да направите годишно преизчисление на данъка към месец 12.2020 или сте указали преизчисление да не се прави на конкретно лице във фирмата.Това което можете да направите е, да сложите автоматично преизчисление на ДДФЛ в Декември и да си пуснете изчисления.
  Това ще направи преизчислението по подразбиране и ще отрази типа на подаваните данни в 73-ката. Всички тези действия, може да доведат до различни изчисления в месец Декември, което да Ви създаде друг по-голям проблем. Разбира се, можете да мислите и опцията да подадете справката и през програмата на НАП.
  Това ще направи преизчислението по подразбиране и ще отрази типа на подаваните данни в 73-ката.Всички тези действия, може да доведат до различни изчисления в месец Декември, което да Ви създаде друг по-голям проблем. Разбира се, можете да мислите и опцията да подадете справката и през програмата на НАП.

Последни новини
bulmaroffice

Актуализация на софтуер ТРЗ и ЛС

bulmaroffice

Справка по чл.73 ал 6 по ЗДДФЛ

bulmaroffice

История на актуализациите на софтуер модул Счетоводство+

bulmaroffice

Повече информация.

bulmaroffice

На софтуер Счетоводство+

bulmaroffice

Поради ремонтни дейносто на ЧЕЗ, на 19.04.2019 г

bulmaroffice

Част от важните промени през 2019 година:

bulmaroffice

10 териториални структури на НАП с нови сметки от 1 август

bulmaroffice

Как се въвежда обезщетение от КТ липсващо в номенклатурата на ТРЗ и ЛС.