image пакет

Счетоводна Къща

Комплексно решение за счетоводни къщи. Включва модули Счетоводство + ТРЗ и ЛС + Видео семинари + Калкулация на счетоводен труд + Web фактуриране +...

виж още ... >>
image Продукт

Мини ERP

Bizzio BulMar Edition e web базирано решение за цялостно управление на склад и търговска дейност в средни и по-големи фирми. 

виж още ... >>
image модул

Документooборот

Web система за електронен обмен на документи от различен тип.

виж още ... >>
image модул

Счетоводство +

Специализиран софтуер за водене на счетоводство. Финансови доклади, специалиализирани за дейността на счетоводни къщи. Без ограничения в брой фирми.

виж още ... >>
image модул

ТРЗ и ЛС

Предназначен за обработка на работни заплати (пейрол) и личен състав, приложим за всички категории труд в неограничен брой фирми, за неограничен брой персонал.

виж още ... >>
image модул

Счетоводство

Счетоводен софтуер за водене на неограничен брой фирми, от неограничен брой оператори, за неограничен брой финансови години.

виж още ... >>
модул

Склад

Управление и отчетност на складове на едро и дребно на неограничен брой фирми и неограничен брой обекти към тях.

виж още ... >>
image още

Стар софтуер

Каса - следене на касови наличности

Банка - издаване на банкови платежни нареждания

Лихва - калкулиране на законови и наказателни лихви

Фактуриране - първични документи

 

виж още ... >>