Счетоводство+

Счетоводство+ е софтуер с добавени специални функционалности за нуждите на една счетоводна къща. Някой от отличителните му характеристики са:

 • Възможност за генериране на индивидуален сметкоплан от потребителя;
 • Използване на готови номенклатури при въвеждане на нова фирма(фин. отчети, сметкоплан, операции и др.) ;
 • Автоматично следене и планиране на ДДС разчетите;
 • Възможност за следене и преобразуване на финансовия резултат за данъчни цели;
 • Автоматизирано попълване и тестване на дневници, декларации по ДДС и VIES декларация;
 • Лесно и бързо вмъкване, изтриване или редактиране на счетоводни операции;
 • Автоматично приключване на финансова година с възможност за последващи корекции в минали периоди.
 • Възможност за локални настройки според спецификите на осчетоводяване за всяка фирма;
 • Отворени счетоводни периоди.

Счетоводство+ дава големи възможности за счетоводителя и мениджъра, благодарение на богатите си справки и отчети:

 

 • Оборотна ведомост, Хронология на сметкa, Главна книга, Баланс, ОПР, Паричен поток, Отчет за капитала и др.;
 • Аналитични обороти на сметка със стойностна и/или количествена информация на цялата или определено ниво от нея;
 • Изготвяне на справка състояние на сметка с или без информация за кореспонденция с други
 • Информация за просрочени плащания и разчети с контрагенти
 • Търсене на документи по всевъзможни критерии;
 • Генеране на индивидуални отчети и експортирането им в Excel
 • предимства на нашия софтуерАвтоматизирано изготвяне на разбираеми доклади и предварителни разчети за вашите клиенти, на база осчетоводените документи. Виж пример;
 • Уникална функционалност за планиране, отлагане и следене на ДДС разчетите;
 • Автоматично следене на количеството работа вложено в счетоводното обслужването на всеки клиент и генериране на справка;
 • Web система за импорт на документи и техните снимки в софтуера Счетоводство+. Виж изглед, как се случва вижте във филма ТУК.
 • Автоматично осчетоводяване на документи издадени от следните онлайн системи:

         Складови и ресторантьорски софтуери: IcashGencloudMistral Software , GENSOFT, Rankom TManager.
          ЕРП системи:  BGERP, NKSOFTWARE.
          Софтуери за на управление на бензиностации: NSYS, Дианел.
          Друг софтуер: Онлайн магазини, спедиторски, за управление на кланици, за нотариуси.

 • Обработка на неограничен брой фирми (без допълнително заплащане);
 • Консултации и поддръжка по телефон и онлайн (без допълнително заплащане);
 • Импорт и автоматично осчетоводяване на файл за Банково извлечение от: Уникредит Булбанк, ПИБ, Прокредит банк, ОББ, Райфайзен банк, ДСК, Пощенска банка;
 • Вижте, 7-те най уникални фунционалности на софтуера в този кратък филм:

Контакт за допълнителна информация

contacts

(02) 981 6782
(02) 981 6782;0878150070
office@bulmaroffice.com
форма за запитване

Данни за плащане

банкови данни

получател: БулМар Пъблишинг ЕООД
IBAN: BG14UNCR70001524707025
BIC: UNCRBGSF
банка: Уникредит Булбанк

Посочените цени са в лева без ДДС

Продукт цена за 12 месеца
първо работно място следващо работно място
1. Счетоводство+ 450 160

Погледнете и оптималните пакетни/ценови предложения

В случай че желаете да ползвате повече от един модул, ви препоръчваме да видите и пакетните ни ценови оферти. 

"Счетоводство+" може да се инсталира на Windows 7,8 и 10, с инсталатор който трябва да свалите от един от долните линкове. Изберете съответния инсталатор в зависимост от това дали операционната ви система  е 32-битова или 64-битова:

Инсталатор SQL 2014 Win 32 bit или Win 64 bit

Допълнителни инструкции

 • Как да разбера дали моят Windows e 32 или 64 bit За проверка на версията на операционната ви система прегледайте инструкциите на Microsoft тук
 • Пример за работа със Счетоводство+.  Свали от ТУК

Инсталация на BulMar Office

 
въпроси и отговори Решения на други често срещани казуси може да прегледате тук

Често срещани казуси свързани с работата със Счетоводство+

 • Какво трябва да предвидите преди да започнете прехвърлянето на фирми от Счетоводство към Счетоводство+. Пускане на всички контроли във фирмата която прехвърляте от старото Счетоводство.
  Чрез бутоните от група Контрол - програмата тества и извежда съобщение за открити грешки.
  1.Тест Сметкоплан – проверява структурата на сметкоплана. Ако има сметки, които са дефинирани като крайни, но им е създадена аналитичност, или сметки, зададени като аналитични, но без създадени поднива с-мата ги открива и предлага корекция, чрез избор от предложените:

  2.Тест Контировки – Прави проверка във всички статии за всяка аналитична сметка, дали разпределените суми в аналитичните поднива е равна на тази от статията.
  При наличие на открити грешки, има възможност с двойно бързо кликване (или десен бутон / Преглед на статията) да се върнете в статията за преглед или редактиране.

  3.Тест Аналитичност – проверява съответствието между сметкоплана и статиите. Чрез тази справка могат да се отстранят грешки, предизвикани от изтриване на аналитична подсметка от сметкоплана, която участва в статии.
  Другият често срещан случай е когато крайна подсметка е участвала в контировките като крайна, след това е предефинирана като аналитична.- Резултатът е списък на статии, в които при избор на ред от списъка, в ляво се изобразява аналитичната структура на сметката:Възможностите за корекция са две:
  -преглед на структурата на сметката, чрез десен клавиш на мишката, позиционирана на подсметка;
  -преглед и коригиране на статията - с десен клавиш на мишката върху избран ред от списъка – Преглед на статия.
  4.Дневник Покупки /Дневник Продажби
  Съдържащ следните подменюта:
  - Съдържание - списък на документите, описани в съответния дневник.  В които чрез маркиране на ред и натискане на десния бутон на мишка, се отваря прозорец чрез който може да се прегледа статията или дневника, или да се изтрие записа от дневника.
  - Несвързани документи - списък на документи, които са описани в дневника, а е нарушена връзката със статията т.с. липсват физически. Има възможност чрез активиране на меню с десния бутон на мишката да прегледате дневника или да изтриете документа от дневника;
  - Неописани в дневниците - списък на документи въведени в статиите, но не са описани и в двата дневника. Има възможност чрез активиране на меню с десния бутон на мишката да прегледате статията и да редактирате;
  - Дублирани документи - Показва дублирани документи с възможност да прегледате статиите за тях или да прегледате дневника.
  4. Изтриване на празни партиди - този бутон изтрива партиди без съдържание.
  II. Да направите автоматично приключване на всички години до настоящата на фирмата в Счетоводство. В случай че фирмата не е приключвана от периода преди 2006, то тя не може да се прехвърли автоматично в Счетоводство+. В този случай единственият вариант е да я заведете със салда към 01.01.... или с обороти към момента.
  III. Да се уточни прави ли се във фирмата импорт от външни програми в Счетоводство,в сучай че се прави, в Счетоводство+ формата е различен и импорт иняма да е възможен./Моля обадете ни се в случай че правите импорт
  IV. След като са отстранени всички грешки изберете бутон „ИЗХОД със ЗАПИС” за да излезете от фирмата от софтуера Счетоводство.
  Прехвърлете фирмата в Счетоводство+.
 • Как се прехвърля фирма от Счетоводство в Счетоводство+? I. Създавате Нова фирма в Счетоводство+
  II. За да прехвърлите фирма от Счетоводство в Счетоводство+ изберете Връзки/Import от BDE – за повече информация можете да прочетете HELP Импорт от BDE.
  III. След прехвърлянето задължително използвайте функционалностите на бутон „КОНТРОЛ”.
  Това е опция на програмата, която дава възможност автоматично да се направи проверка на допуснати грешки от страна на потребителя по време на работа: свързани със Сметкоплан, Дублиране на документи,  Дневници, Счетоводни статии, Аналитичност, Партиди и Отложен ДК (виж HELP Функционалност Контроли.pdf)
  IV. Прегледайте  данните на фирмата от меню Редактиране.
  * Прехвърлянето на фирмите може да се осъществи като допълнителна услуга и от наш служител, в случай че пожелаете.
 • За какво служи функционалност „Универсален импорт”? През тази функционалност се прави автоматичен импорт на документи от други програми,които подлежат на осчетоводяване.Програмите от които  можем да импортираме документи  в Счетоводство+са:
  Перфект Инженеринг: http://www.perfeng.eu/
  Мистрал софтуер ООД: https://www.mistral.bg
  bgERP-Склад: https://www.bgerp.com/
  Мегасофт-Склад: http://megasoft-bg.com/Products.html
 • Трябва ли всеки път да попълвам име и парола за сървър?Не е нужно, прави се еднократно и се слага отметка в поле „Запомни”.
  Първоначално заложени данни за вход са:
  Име Счетоводител: bulmar
  Парола: 111111
 • За какво и как се ползва опцията Шаблон? За автоматично осчетоводяване на много на брой документи от различен тип.Как се създават на шаблони можете да прочетете тук:
  Шаблон можете да въведете по следния начин: От меню Шаблони избирате Преглед/Редакция. Документите ви са сортирани спрямо филтрите които сте посочили в Менюто


  След избора на меню Преглед / Редакция ще ви се отвори следния прозорец:

  Избирате за кой от всички видове документи искате да създадете шаблон и кликате с десен бутон на мишката върху него

  Вариантите са два:
  Първия е да изберете Нов Шаблон, в този случай вие ръчно ще трябва да си попълните сметките и настроите статията. Първо трябва да въведете Име на шаблона.

  След това преминавате към Статията, като трябва да настоите шаблона.

  Избирате документа дали е входящ или изходящ, Стока/Услуга/Друго, Плащането дали е по банка или в брой. От номенклатурата си избирате Счетоводната операция  и настройвате как документа ще бъде отразен в дневниците. Остава да си попълните сметките и да изберете какви суми ще се вземат от документа за всяка една сметка. Това можете да направите като кликнете с десен бутон на мишката върху полето Сума, като ще се появи следното меню с варианти за изборДО – Данъчна Основа
  ДДС – Данък добавена стойност
  За плащане – Крайната сума на документа
  Втория вариант е ако след десен клик с мишката върху документа изберете Шаблон от Статистика на контировките, ще се отвори следния прозорец:

  Ако след отварянето не виждате с кои операции, колко осчетоводени документа имате трябва да натиснете бутона за рефреш  на данните . След като вече виждате счетоводните статии, остава да си изберете кой от всички ще използвате за шаблона. Избора става с кликане върху съответната статия и натиснете бутона Избор. По този начин програмата автоматично ще си попълни Счетоводна операция и самата контировка. За вас остава да настроите дневниците, документа входящ/изходящ ли е, плащането какво е и по коя сметка и сума да се взима.
 • Къде се указва че, номенклатурите може да се въвеждат по време на работа или да са предварително  определени? Чрез използване на опция Настройка.При създаване на Нова фирма – по подразбиране тази опция е активна, т.с могат да се въвеждат нови номенклатури.
  За да се направят промени по настройките е необходимо: след стартиране на програмата да се избере фирма от списъка с фирми, след което от меню Фирми/ Настройки / Общи. След което се генерира диалог Mange Options в които се избира в коя опция ще се правят настройки и в колона Стойност се въвеждат новите параметри: FALSE – отключени и TRUE – заключени.
 • При оборотната ведомост /и синтетична, и аналитична/ - може ли да се добави избор на произволни сметки ? Това е възможно само за Аналитична ОВ с опция Извадка.
 • Как се въвежда начално салдо и начални обороти на Синтетични и Аналитични сметки (не количествени)? Въвеждане начално салдо и начални обороти на Аналитични сметки (не количествени):
  С мишка избираме сметката на която ще въвеждаме началното салдо, напр. с-ка 101 Основен капитал
  В лявата част на екрана попълваме нейните атрибути: Аналитична, Пасивна.
  Следва да дефинираме и нейните аналитичности:
  Иван Иванов
  Интеракт,които се създават по следният начин:
  - посочваме сметката – с-ка 101, десен бутон мишка – от контекстното менюто се избира Добави подсметка и се отваря този прозорец:

  В който последователно се попълват съответните полета и крайният резултат трябва да е следният:
 • Как се въвежда Начално салдо и Начални обороти на Партидни сметки (не количествени)?Разглеждаме с-ка 4011 Доставчици (аналогично с-ка 4111 Клиенти).Дефинирането и става по познатият ни вече начин (т.с. определили сме, че е Анлитична, Пасивна). И започваме да добавяме нейните подсметки.
  За целта на примера – добавяме първо подсметка Мастър със следните атрибути:
  дефиниране: Пасивна
  аналитичност: Партидна
  и за да въведем Началните салда (Начални обороти) избираме бутон и се отваря диалогов прозорец Партиди с активно подменю Стойности:
  Избираме бутон "Добави партида" и в генерирания ред въвеждаме документа по който е възникнало Началното салдо (начални обороти) с неговият номер и дата, по следният начин:

  По този начин се въвеждат всички документи по които са възникнали Началните салда (начални обороти)на съответният Доставчик (Клиент).След това избираме подменю Стойности и последователно въвеждаме сумите в съответните колони:
  Забележка:Ако няма информация за всички документи, по който възникват Началните салда (Началните обороти) се въвеждат сборно, с име на партидата Начлно салдо(Начален оборот) към dd.mm.gggg
 • Как се осчетоводяването на БИ във валута? Забележка: За всяко едно от плащанията се създава нова статия към документа.
  Всички статии са датата на БИ.
  Във вид документ Банково извлечение не се попълват полетата данни на контрагента
  Бутон Счетоводен запис – Нов документ

  Отваря се стандартния прозорец за Счетоводен запис, който попълваме по познатият ни начин:
  Счетоводна статия 2:

  Закриваме партида 50/09.2010
  Счетоводна статия 3:
 • Какво е приключване на период (месец,година..) и как се прави през софтуера Счетоводство+? Това е функциия е спредназначение за програмно приключване на счетоводна година и се извършва на два етапа и има няколко опции:
  Проверява съответствието на всички данни, пресмята крайни салда на сметките и позволява отпечатване на справка, в която са включени и всички крайни аналитични сметки;
  Изпълнение: от основния екран, избирате меня Операции / Приключване на период:
  След избора на което се генерира диалог Приключване на период:
  Тук е необходимо да се въведат данни за:
  Кратко име: въвеждате името на фирмата (изписано на латиница или български, т.к. то има само обозначителен характер)
  Име на файл: автоматично се попълва, програмата транслира въведеното Кратко име и го генерира като име на файла с БД (В името на файл не може да се използват следните знаци: \ / ? : * " > < | )
 • Какво е импорт от Фактуриране.бг? Фактуриране.бг, е безплатна онлайн система, за издаване на първични документи подлежащи на осчетоводяване.Издадените документи от тази система,могат да се импортират в софтуера Счетоводство+ и да бъдат осчетоводени автоматично с шаблони.Повече информация за настройката на шаблон, можете да видите във въпрос ”За какво и как се ползва опцията Шаблон"?
 • Какви първоначални настройки е нужно да направя за да започна работа? 1. Да се опише структурата на съответната организация в зависимост от нейните потребности, да се дефинират нейните групи потребители и да се определят нива на достъп до фирми и права на потребителите. – чрез избор бутон Администриране.
  При първоначално стартиране на програмата, достъпа се осъществява чрез Администраторския профил:
  Име: Bulmar
  Парола: 111111
  2. Да се направи Настройка на Автоматични документи, като това е възможност за настройка на програмата само в случаите в които потребителя използва опцията Импорт от BDE с цел настройка (въвеждане кодове) на Автоматичните документи (данъчно планиране; Протокол по чл.117 и чл.119; шаблони) съобразно неговия сметкоплан и Определяне състояние на Номенклатурите,( счетоводни операции, вид документ: по подразбиране са отключени (т.с. могат да се добавят такива от потребителя по време на осчетоводяване.
 • Три и четири разряден сметкоплан, каква е разликата? При създаване на Нова фирма в програмата, е предвидена възможност потребителя да избере какъв сметкоплан ще използва 3-разряден или 4-разряден, като разликата е следната:
  - 3-разрядния сметкоплан – отговаря на Националният сметкоплан
  -4-разрядния сметкоплан – е еталонен индивидуален сметкоплан на СК БулМар.В който сметките от група 30, 40, 41, 46, 50 и 70 са 4-ри разрядни.
 • Какво означава „Партидна подсметка” и за какво се използва в софтуера Счетоводство+? Партидна подсметка – това е специален вид подсметка, която се използва за следене по документи на разплащанията с контрагентите. Т.нар. разчетни сметки – например с-ки от гр. 40 и 41.
 • За какво служи функционалност „Контрол”? Групата от команди, реализирани във функционалност Контрол имат предназначението да подобрят Вашият самоконтрол като Ви дават възможност автоматично да се направи проверка на допуснати грешки от страна на потребителя по време на работа свързани със Сметкоплан, Дублиране на документи, Дневници, Счетоводни статии, Аналитичност, Партиди и Отложен ДК
 • Защо всяка година ми препоръчвате да приключвам през програмата? Защото по този начин се олекотява базата с данни и се повишава скоростта на осчетоводяване; осъществява се архивира не данните за минал период и се игнорира възможността за дублиране на документи.
 • За какво служи меню Настройки/Общи? Използва се при първоначално инсталиране на системата и прехвърлянето на данни от Счетоводство към Счетоводство+. За да се  настроят Автоматичните документи, съобразно номенклатурата на клиента (сметкоплан, счетоводни операции, вид документ).
 • Мога ли да не ползвам папка при осчетоводяване? Една от идеите реализирани в програмата е осчетоводяването на документи да не зависи от разпределянето им в „класьори” или т.нар. папки.
  За да се използва тази опция е необходимо още при създаването на фирмата и избора на типа на Номенклатурите - за папки да се избере опцията „Не желая да ползвам папки”.
 • Защо имам два бутона за Счетоводен запис ? Друга идея реализирана в програмата е всички документи, подлежащи на осчетоводяване (и не само) да са в електронен вариант. В резултата на което с цел по лесно осчетоводяване е предвидено основният екран за осчетоводяване да е разделен на 2 части – като в лявата част се въвежда контировката, а в дясната част – се „вижда документа за осчетоводяване”. За да се премине в този режим е необходимо в диалог Счетоводен запис / от меню Изглед / избор Алтернативен.
 • Мога ли да настроя големината/размера на екраните си при работа със  Счетоводство+? Да, като се промени големината на съответния прозорец по познатия начин за Windows Explorer.
 • Трябва ли в полето за коефициент по чл 73 да седи числото 1 или трябва да е без това число,както в старото счетоводство? Ако фирмата не ползва ЧДК е 1 (по подразбиране), в противен случай съответният коефициент.
 • Как включваме ф-ра в дневник продажби, за контрагенти извън Европейския съюз,не регистрирани по ДДС? По подразбиране в програмата, полето за ДДС номер е до 20 символа, като значещи са само 15. В резултата на което в нея могат да се добавят 99999 бр. контрганети с Булстат 999999999999999.
 • Как се осчетоводява Фактура по касова отчетност? Вариантите са многообразни,за тази цел най-удачно ще бъде да се свържете с нас за да ви помогнем.
 • Не ми се равняват салдата при приключване на година програмно. Какви може да са евентуалните причини: Допуснати грешки в счетоводните статии. Преди приключването на са направени Контроли: Аналитичност и Счетоводни статии;Осчетоводен документ от текущата година в приключваният период, след като е направено счетоводно годишното приключване;След като е направено счетоводно годишното приключване за минал период е променен дефиниция на сметка в текущата година. Преди приключването на са направени Контроли: Аналитичност и Счетоводни статии.
 • Прехвърлих си фирма от Счетоводство към Счетоводство+ с данни за 2014 - 2016 г (без да е приключена 2014 г).В последствиие приключих директно 2015 през Счетоводство+ и виждам че не ми се равняват салдата в 2016. Къде може да е проблема?  В Счетоводство+ - не може да се приключват години по избор. Как програмно се Приключва година, можете да прочете ТУК (ХЕЛП Приключване на период).
 • Искам да си създам 2 подгрупи под сметка на стойнстно ниво/примерно 3021-Матерали и Суровини/ и да прехвърля в тях част от вече създадени аналитичности ,как да го направя това? Не е възможно.
 • Прехвърлям сума на валута от една банкова сметка в друга. Защо се по време на операцията се появява служебна статия „Валутни разлики”? Сметката е дефинирана по метод: Валута и към датата на осчетоводяване не е имало достатъчно количество за да се направи плащането.
 • Искам да си направя преоценка на валутата към опредленна дата , но „жълтият” бутон за преоценка  не ми е активен?  За да е активен бутонът е необходимо правилно да са зададени филтрите по сметките (т.е. Метод на изписване и Период на преоценка) така както са дефинирани в Сметкоплан.
 • Включване на документ в дневници по ДДС – само с неговите реквизити. След като е осчетоводен документа и се генерира съответният Дневник, се избира :-  за Дневник Покупки: изберете данъчен кредит: Друг и се поставя отметка на опция Различна данъчна и счетоводна основа. - за Дневник Продажби: вид доставка: Други и се поставя отметка на опция Различна данъчна и счетоводна основа.
 • Как в Булмар Счетоводство + да осчетоводя протокол за корекция на ДДС по чл. 79 ал.1 и 3 , за да бъде без данъчна основа и без контрагент?  Размерът на начисления ДДС се отразява в колони 10 и 16 на дневника за продажбите (начислен 20% ДДС в други предвидени от закона случаи) и в клетка 23 на справката декларация за този данъчен период (чл. 79, ал. 1 и ал. 4 от ЗДДС).
 • Как в Булмар Счетоводство + да анулирам фактура ?  Необходимо е да изберете бутон Счетоводен запис/Нов документ/Секция автоматично издадени документи/Анулиране на документ.
 • Не мога да изтрия документ или статия към документ?При избор на операция изтриване на документ или статия,програмата изписва причината да това да не може да случи.

Често срещани казуси при Инсталация на SQL Server нужен за Счетоводство+ и други

 • Как се настройва отдалечена връзка със Счетоводство+. Инструкция за отдалечена връзка с базата данни на Счетоводство+ ще откриете тук.
 • Как да проверя дали има инсталиран SQL Server, каква версия е той? Кликате на бутона Start/All Programs и потърсете дали имате папка съдържаща текст SQL.В случай  че имате, моля свържете се с нас или с фирмата или лицето което ви поддържа компютрите.
 • При съобщение "Инсталацията приключи с проблем"? Проверете дали имате инсталирана версия на NET Framework различна от 3.5 SP2. Ако имате такава е желателно да я деинсталирате, рестартирате компютъра и чак тогава да стартирате отново инсталатора.
 • Какви са минималните изисквания за компютър за да може да се ползват продуктите BulMar Office? ЗА СЪРВЪРПрепоръчителна операционна система Windows 10 Pro; Процесор  Минимум честота на процесора 2 GHz RAM памет  Минимум RAM памет 2 GB или повече;Свободно място на диска за инсталация  Приблизително 4 GB от наличното свободно дисково пространство;Видео  Super VGA (1,024x768) или по-висока резолюция на видео адаптера и монитора.                               ЗА КЛИЕНТ:Препоръчителна операционна система Windows 10 Pro; Процесор  Минимум честота на процесора 1 GHz,RAM памет  Минимум RAM памет 1 GB или повече,Свободно място на диска за инсталация  Приблизително 500 MB от наличното свободно дисково пространство,Видео  Super VGA (1,024x768) или по-висока резолюция на видео адаптера и монитора.
 • При изписване на потребител и парола за вход в програмата дава грешка. В Папката в която е инсталирано счетоводството ако има файл commconn.idl се изтрива. Стартира се счетоводството и отново се въвеждат потребителите и паролите, като се сложи чека за запаметяване.
  Забележка*За да се запомнят, потребителя трябва да има пълни права (четене и писане) за папката, в която се намира счетоводството.
 • Мога ли да актуализирам само един компютър? Не,в случай че един компютър е с по нова актуализация то всички компютри включително и Сървъра трябва да се актуализира. *
 • Как се актуализира сървър, на който няма инсталиран модул Счетоводство+? Трябва да стартирате на сървъра файл с име Chek Update за да направите актуализация.
 • Ако ползвате Счетоводство + и Ви се налага смяна на компютър?Информацията можете да си прехвърлите единствено, чрез функцията Архивиране/Разархивиране.
 • Как да инсталирам на компютър който ще работи самостоятелно сървър? В този случай минималното за инсталиране е SQL Server, база данни и Счетоводство.
 • Има ли път за инсталиране на компютъра който трябва да се спазва? Хубаво е базата данни и Счетоводството да са на едно и също място.
 • Инсталация При Windows 7 и Windows 10? Пепоръчително е да направите инсталацията на дял, различен от основния (C:\Program Files). Избягвайте инсталиране в папка Program Files без значение от дяла.
 • Възможно ли е антивирусната програма да пречи при първоначална инсталация на Счетоводство+? Препоръчително е тя да бъде спряна докато не приключи инсталацията!

Често срещани въпроси свързани с функционалности Архивиране и разархивиране

 • Какво е файл с разширение MDF ? Файл с раширение .MDF  в случая, когато се касае за Счетоводство+, е базата с данни на дадена фирма. В този файл се съхранява информацията, която въвеждате или променяте текущо.
 • Каква е разликата между (Архив) файл с разширение .MDF и (База данни) файл с разширение .BAK ? В файл с разширение .MDF се пазят актуалните данни т.е. тези, които сте въвели, въвеждате или променяте до този момент, като в него ще се запазват и всички бъдещи записи, промени, счетоводни записи и др. Докато файл с разширение .BAK е архивен файл, в който се съдържа информация ДО момента, в който е направен той. Пример: Работите в фирма “X ООД” на дата 01.02.2015 г., данните от самото създаване на фирмата до текущия момент се пазят в файл X_OOD.MDF. За същата фирма на 05.02.2015 г. създавате архив, който е с име X_OOD.BAK и продължавате да работите текущи неща. На 10.02.2015 г. файла X_OOD.MDF ще съдържа цялата въведена информация към 10.02.2015 г., за разлика от файла X_OOD.BAK, който ще съдържа информация само до 05.02.2014 г.
 • Каква е разликата между база данни и файл с разширение .MDF ? Няма разлика. Файл с разширение .MDF е базата с данни. Трябва да се има в предвид, че всички файлове които се отнасят за Счетоводство+  и са разширение .MDF имат и съпътстващ файл, който е със същото име, но с разширение .LDF.
 • Каква е разликата между архив и файл с разширение *.BAK ? Разлика няма. При архивиране от Счетоводство+ се създава файл с разширение .BAK. Трябва да се има в предвид, че и други системи и програми създават файлове с раширение .BAK.
 • Какви файлове избирам, когато разархивирам в нова фирма? При разархивиране в нова фирма единствения файл, който избирате е архивния (*.BAK). Като трябва да изберете път, където той при разархивирането да създаде файл с име, въведено от вас и с разширение .MDF
 • Какви файлове избирам, когато разархивирам в съществуваща фирма?При разархивиране в съществуваща фирма, избирате два файла, първо избирате архивния файл (*.BAK), от който ще се разархивират данните. След това избирате файла с базата данни (*.MDF), в който ще се разархивират данните от архива.
 • Защо при разархивиране трябва да избера два файла, единия с разширение .BAK, а другия с разширение .MDF ?При разархивиране се избират два файла, защото в архивния файл (*.BAK) се съдържа информацията, която искаме да разархивираме. А файла с базата данни (*.MDF) се избира за да се посочи, в коя фирма да се разархивира информацията.

Актуализация на BulMar Office

Новости в планирана актуализация за 16.12.2021.

Актуализацията на модул Счетоводство+ се прави автоматично. За целта е необходима единствено връзка с Интернет. След стартиране на програмата, тя ще провери за актуализация и ако открие такава, ще ви уведоми и попита дали желаете да я инсталирате.

Помощни видеа:

- Как се актуализира Счетоводство+ на сървър: ТУК
- Как се актуализира Счетоводство+ на клиент: ТУК
- Как се разрешава най-често допусканата грешка, при актуализация на Счетоводство+: ТУК

1. Нови разработки:

1.1. Добавена програма за архивиране - име на файла „bmbackup.exe“. Предназначена е за настройка за автоматично архивиране на фирмите в Счетоводство+. Както и възможност за архивирането на потребителски данни на външно устройство или споделено такова (Onе drive или Google drive). Инструкция за настройка и работа с приложението – във видеото: ТУК

1.2. Добавена бета версия на фукционалност Материални активи в Счетоводство+. Все още функционалноста, не е завършена. Планирано е, тя да бъде готова през втората половина на 2022 г.

1.3. Добавена е справка даваща подробна информация за складови наличности, заведени в счетоводството:
Ген
ерира се през диалог Генератор на Справки/ Зарежда се от Еталонните справки: Състояние на сметка Дт/Дт или Кт с коренспондираща сметка

Generator na Spravki

 

 2.  Следващи разработки:

    -  Универсален импорт на Документи от Ексел.

 3.  Отстранени неудобства и проблеми:

- оптимизране Контрол – Неправилно асоциирани контрагенти

Kontrol

 

Знаете ли че?

image
 • Сме разработили функция с която имате възможност да отлагате документи за целите на ДДС планирането,като програмата Счетоводство+ следи автоматично за законовите срокове и ви алармира при необходимост.

 • Имаме представители в 24 града и онлайн поддръжка до всяко кътче на България.

 • Можете,автоматично да прехвърлите всички ваши фирми от модул Счетоводство в модул Счетоводство+.

 • Можете да ползвате разработения автоматичен импорт от Фактуриране.бг в модул Счетоводство+.

 • В секцията Въпроси и Отговори,ще намерите отговори на най-често задаваните въпроси при работа със нашите продукти.

 • Имате възможност да тествате Счетоводство +,на наша виртуална машина, преди да решите да го инсталираме на ваш компютър.

 • В меню „ Статистика “ е добавена нова справка  с име „ Счетоводен труд“. Там  можете да видите  полезна информация за работата свършена по всеки клиент,  %-ното и изменение, спрямо предходен месец или година и да калкулирате приблизителното време отделено за работа по клиент.

Онлайн поддръжка

image

Свалете програмата TeamViewer и я стартирайте. Позвънете ни на тел (02) 9816782 или 9201397 .

Чрез този инструмент за нас ще бъде възможно да достъпим вашият компютър и да ви помогнем при работата с нашия софтуер.