ТРЗ и Личен съставМодул ТРЗ и Личен Състав от BulMar Office е един от най-купуваните ни продукти. Някой от функционалностите му са уникални за българския пазар. ТРЗ специалистите харесват този продукт, защото им предлага:

 • Автоматизирано създаване на коригиращи записи за лица, за които подадената в НАП информация е претърпяла промяна;
 • Програмата е лицензирана от НАП и автоматично подготвя данните за запис за Декларации 1 и 6;
 • Работа и корекции в различни времеви периоди, съобразени със старите законови изисквания;
 • Заложени минималните осигурителни доходи по длъжности и категории за съответната календарна година;
 • Автоматизирано изчисление на обезщетенията за временна нетрудоспособност и платени отпуски;
 • Изчисление на извънреден труд в почивни, празнични и работни дни, както и брой смени нощен труд;
 • Възможност за изчисления на отработеното време по график: график отработено време
 • Генериране на редица справки, документи и ведомости и експорт в doc, xls, pdf и txt формат - виж списък;
 • Връзка с други системи (ERP, счетоводни софтуери).

Специализирано за личен състав:

- Издаване на необходимите документи при назначаване или прекратяване на служител - виж;
- Готови шаблони за трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди, молби и др - виж списък;
- Бързо и лесно създаване и промяна на структурата на организацията и нейния състав;
- Автоматизирано изготвяне на месечен отчет за НСИ;
- Автоматизирано отчитане на неизползваните дни платен годишен отпуск на служителите;

За граждански договори:

- Хонорар-сметки и служебни бележки - виж;
- Информация за минали периоди.

 
 • Инструмент за конвертиране на файл за Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ - 64-битова версия и 32 битова версияпредимства на нашия софтуер
 • Работа с неограничен брой фирми и служители, без допълнително заплащане;
 • Навременно отразяване на промените в нормативната база изисквани от НАП, без допълнително заплащане;
 • Присъствие на наш специалист при изготвянето на първите Декларации 1 и 6 с продукта, без допълнително заплащане;
 • Кратък пример, гарантиращ Ви достатъчно знания за да започнете работа с програмата само след 30 минути виж - Пример;
 • Инструмент за генериране на шаблони за масово плащане на заплати.
 • Възможност за импорт на данни от Excel за улесняване при въвеждане на данни;
 • Наличие на много логически контроли, които да ви предпазват от грешки;
 • Възможност за експорт на документи и справки в Word - виж суматор и рекапитулация;
 • Работа в два съседни отчетни месеца и прехвърляне само на направените промени в следващият месец;
 • Консултации и поддръжка по телефон, e-mail,  Skype и отдалечен достъп, без допълнително заплащане.

Контакт за допълнителна информация

contacts

(02) 981 6782
(02) 981 6782;0878150070
office@bulmaroffice.com
форма за запитване

Данни за плащане

банкови данни

получател: БулМар Пъблишинг ЕООД
IBAN: BG14UNCR70001524707025
BIC: UNCRBGSF
банка: Уникредит Булбанк

Посочените цени са в лева без ДДС

Продукт цена за 12 месеца
първо работно място следващо работно място
Работни Заплати 450 150

Погледнете и оптималните пакетни/ценови предложения

В случай че желаете да ползвате повече от един модул, ви препоръчваме да видите и пакетните ни ценови оферти. 

За да инсталирате демо на модул ТРЗ и ЛС:

1. Свалете главният инсталатор
2. Свалете файла на модула от тук:
3. Разархивирайте сваленият zip файл
4. Стартирайте главният инсталатор и от многоточието в средата изберете сваленият и разархивиран файл.Натиснете бутона "Изберете модул" и следвайте инструкциите, които ще видите на екрана.
3. Стартирайте главният инсталатор и от многоточието в средата изберете сваленият и разархивиран файл. Натиснете бутона "Изберете модул" и следвайте инструкциите, които ще видите на екрана.

Допълнителни инструкции

 • Инсталация Под Windows 7 и Windows 10 

  Препоръчителните опреационни системи за инсталация на продуктите на БулМар Офис са:Windows 7 и 10 Profesional !!!.Още при инсталацията installer.exe трябва да се стартира като администратор. Това става след като кликнете с десен бутон на мишката върху иконата на съответния модул и изберете "Изпълни като администратор" (Run as Administrator).
  Ако искате да избегнете тази процедура при всяко стартиране, изпълнете следните стъпки:

  1. Кликате с десен бутон върху иконката на съответния модул.
  2. Изберете Свойства (Properties):
   Кликате на Съвместимост (Compatibility) и в долната част кликате върху бутона Промяна на настройките за всички потребители (Change settings for all user). След което ще ви се отвори нов прозорец.
   В новия прозорец трябва да сложите отметка на Стартирай тази програма като администратор (Run this program as an administrator )След инсталацията на избраните модули, трябва да инсталирате Borland Database Engine (BDE). Стартирате инсталатора, в горния десен ъгъл натискате б бутона BDE, след което избирате Install BDE.Имайте предвид, че трябва да го инсталирате на дял, различен от този на Windows-а.!
 • Прочети HELP за работа с програма ТРЗ и ЛС

  Свали Пример

 
 • I. Справки
  • 1. Защо не ми излиза платежно за Здравно Осигуряване? На някой от служителите в меню ТПО не е избрана Категория ДОО или Вид договор. Най-често се случва при новоназначените служители.
  • 2. Защо не ми излиза сметката за изплатени суми на граждански договор? В програмата е дадена възможност за въвеждане до 8 сметки за изплатени суми по граждански договори в един месец за едно лице. Ако имате само една сметка в текущия месец, то задължително тя трябва да е въведена на първия ред. След като сте въвели всички данни за дадената сметка, потвърждавате, натискате бутона за изчисление на Граждански договори, като след това в долната лява част на екрана ще ви се появи прозорче за избор на печат на документ. Там трябва да изберете за кой ред искате да печатате сметка. Ако имате само една и тя е въведена на първия ред, избирате „01 Сметка Изпл Суми ГД”, след което избирате форма на документа и натискате бутона Отпечатай.
  • 3. При генериране на Служебна бележка, не излизат осигуровки, а само данък? В Архивни данни за дадения служител има празно поле. Поле, в което няма дори „0”. С десен бутон на мишката кликнете някъде в таблицата с архивни данни и ще ви се появи бутон Редакция. Избирате го с ляв бутон и таблицата ще се отключи за редакция. Попълвате си празните клетки, запаметявате промените и пускате изчисления.
  • 4. Различават се сумите за осигуровки и данък между 2 различни сл. бележки, каква е причината ? Причината е, че във вече приключен месец е направена променя и не е пуснато ново месечно приключване. В този случай трябва да се проверят архивните данни на лицето в месеца, от който се пуска служебната бележка
  • 5. Грешка при печат на справка в модул ТРЗ и Личен състав „Немога да стартирам Rave Report” В този случай имате проблем с кирилизацията на Уиндоуса или имате липсващ шрифт. Проблема с кирилизацията най-често е от липсващи шрифтове, които ние използваме в продуктите си. С тях може да се сдобиете от папката, където е инсталиран Булмар Офис, в общия случай това е C:\Program Files\BulMar Office\Fonts. Настройки за кирилизация се правят и в самия Windows, като това става от Control Panel -> Regional and Language Options, там навсякъде трябва да е избрано Bulgarian (Bulgaria), а на кодовете да се добавят 20880 и 21025. Проблема е възможно да се появи и ако имате инсталирана програмата Flex Type.
  • 6. Защо не ми излиза данъка в декл. 6 ? Данък в декл.6 не излиза в случаите, в които заплатите за месеца са изплатени в следващия или ако в фирмата има служители само на граждански договори (данъка за гражданските договори е по чл.43).
  • 7. Неравняване на декл.1 с декл. 6 Първо да се провери дали няма въведени някакви обезщетения по чл. 221 ал. 1 или пък по 224. Ако има такива, в програмата е направена Декл.6 за обезщетения.Друга възможна причина би могла да бъде,липса на всички необходими данни при нововъведени/нови служители.
  • 8. Програмата не изчислява данък и осигуровки за всички служители ? Проверете в меню Входни Данни –> Общи данни за фирмата -> Спомагателни таблици -> Данни за месеца дали има попълнени някакви данни. Ако там има данни, то тогава проверете дали на всички служители има попълнени всички данни, като ако таблицата в меню Архивни данни е празна, кликнете с десен бутон върху нея, изберете Редакция и потвърдете промените. (кой е проблемния служител може да се разбере като се пусне рекапитулация и преди да се избере на печат да се види в таблицата на кое лице има клетка, която е абсолютно празна.)
  • 9. Защо не излиза платежно нареждане за данъка? Ако имате новоназначен служител, проверете дали всички данни са му попълнени, без значение дали има или няма работни дни в месеца, в който работите. Ако всички данни са попълнени то тогава изберете меню Архивни данни за съответния служител, кликнете с десен бутон на мишката някъде из таблицата и изберете бутона Редакция. Потвърдете промените и пуснете изчисления.
  • 10. Как се формира стойността на сумата в клеткта презич. на нощен труд във Ведомост заплати?Намира се коефициент, който е равен на съотношението между нормалната продължителност на работното време през деня и през нощта: 8/7 = 1.143. С този коефициент се преизчислява възнаграждението, което лицето получава за всеки отработен час през нощта. Ако за един час отработен през нощта трябва да получи 5 лв. брутно възнаграждение, то тези 5 лв се преизчисляват с коефициента. 5 х 1.143 = 5.715, тоест за един отработен нощен час трябва да се изплати допълнително възнаграждение за разликата от преизчисляването, или 0.715 лв.
  • 11. Имам новоназначени служители и не ми изчислява възнагражденито им Влезте в архивни данни и вижте дали имате  празни полета. Ако има такива, с десен бутон Редакция и Запаметяване ще се полълнят със стойност 0.След това пуснете изчисления. С този коефициент се преизчислява възнаграждението, което лицето получава за всеки отработен час през нощта. Ако за един час отработен през нощта трябва да получи 5 лв. брутно възнаграждение, то тези 5 лв се преизчисляват с коефициента. 5 х 1.143 = 5.715, тоест за един отработен нощен час трябва да се изплати допълнително възнаграждение за разликата от преизчисляването, или 0.715 лв.
 • II. Болнични и Отпуски
  • 1. Как се въвежда отпуск за майчинство - Първите 3 болнични листа за 135-те дни – Те се въвеждат като нормални болнични с изключение на това, че на вид болничен се избира Бременност и Раждане. ВНИМАНИЕ – при вид болничен Бременност и Раждане няма дни за работодател !!!
   Ако дните в болничния се застъпят, се коригира втория болничен.

   ПРИМЕР 1:

   Първи болничен преди раждане за 45 дни от 10.02.2012 г. до 25.03.2012 г. включително. В най-добрия случай жената ражда на 26.03.2012 и издават следващия болничен за 42 дни след раждане. Който болничен ще е от 26.03.2012 г. до 07.05.2012 г.включително. След, което ще издадът болничен за разликата до 135-тия ден, от 08.05.2012 г до 24.06.2012 г., който е за 48 дни. В този пример болничните се въвеждат точно така, както са издадени.

   ПРИМЕР 2 :

   Първи болничен преди раждане за 45 дни от 10.02.2012 г. до 25.03.2012 г. включително. Раждането е на 20.03.2012. Издават болничен лист за 42 дни след раждане, който ще е от 20.03.2012г. до 30.04.2012 г. В програмата се въвежда начална дата 26.03.2012 календарните дни 37 и Крайна Дата 30.04.2012 г. Следващия болничен за изравняване на дните до 135 ще е от 30.04.2012 г. до 22.06.2012 г. за 53 дни
   - Остатъка от 135 до 410 дни - Заявление - Декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни – В меню Болнични избирате вид болничен „02 - Декл бременност и раждане Раздел II”, като се въвежда Начална дата, календарни дни 275 и крайна дата. Съответно си избирате и приложенията, които подавате със заявлението декларация.
   - Отглеждане на дете до 2 години - В меню Болнични избирате вид болничен- 03 Декл. на дете Раздел 3.  Като начална дата се избира, датата на 410-тия ден, ако 410 ден приключва през месеца, като начална дата трябва да въведете деня, в който приключва 410-тия ден. 
   - Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8 год - Този вид неплатен отпуск се въвежда в меню Отпуски, като там на вид отпуск се избира “Непл. отп. над 30 дни зачетен за стаж на др. Основание” като трябва да се въведе начална дата, работни дни и крайна дата
  • 2. При нововъведен служител не изчислява обезщетение за платен отпуск. За да се изчисли обезщетението за платен отпуск на нововъведен служител, трябва в Архивните му данни да се въведе Бруто за изчисление за обезщетение за платен отпуск, Работни дни в осигуряване, Изработени дни и Работни дни за пълен месец, за предходния месец.
  • 3. При начислен и неползван платен отпуск в предходен месец, как да отразя това в следващ месец? В Архивни данни се коригират дните на платения отпуск от поле Дни Платен отпуск, като ако се коригират те, трябва да се коригира и полето Изработени дни. След запаметяване и пускане на изчисления вече оставащите дни ще са коректни.
  • 4. Имам болничен на служител за цял месец, но ми изчислява все едно човека е бил на работа през целия месец? Трябва да се въведат и календарните дни и периода, като въведените дни трябва да съвпадат с въведения период!
  • 5. Служител излиза в неплатен отпуск, за да работи в друго предприятие на 2-ри ТД. В този случай, след като му въведете неплатения отпуск, в меню ТПО в полето Бруто възнаграждение от други договори, въведете 1. Така програмата няма да му изчисли ЗО.
  • 6. В меню Болнични, вече няма Отгледане на дете от 2 до 3 години, къде да го въведа? Този вид неплатен отпуск вече се въвежда в меню Отпуски, като там на вид отпуск се избира “Непл. отп. над 30 дни зачетен за стаж на др. Основание” и отново си въвеждате начална дата, работни дни и крайна дата
  • 7. Защо на служител в болничен 3 дни – не му се начислява здравно осигуряване върху болничният? Когато болничния е първичен и първите 3 дни са за сметка на работодателя, не се начислява здравно върху болничен за сметка на работника. Начислява се здравно за сметка на работодателя.
  • 8. Как се въвежда неплатен отпуск невъведен за стаж когато има продължение от предходният месец? Въвеждат се само дните в месеца, в който работите
  • 9. След прекратяване ТПО на служител, предоставя болничен, какво да направя? Вариантите са два:
   1. Въвеждате всички данни за болничния, пускате изчисления и генерирате необходимите файлове за подаване, след което изтривате съответния служител;
   2. Въвеждате необходимите данни в програмата на НОИ.
 • III. Въвеждане на данни
  • 1. Въвеждане на граждански договор ? В меню Личен Състав добавяте нов ред, след двукратно кликване върху новосъздадения ред от Вид документ избирате Граждански договор. След като попълните данните и потвърдите, служителя вече ще е прехвърлен в меню Граждански договори. След първия въведен служител вече ще можете да въвеждате служителите, които са по Граждански договор директно през меню Граждански договори.
  • 2. Как се въвежда обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ ? В категория ДОО се избира Получаващи обезщетения по чл. 222 ал. 1 от КТ. След това ще се отключи полето Обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ, в което поле въвеждате сумата за обезщетението, отнасяща се за дните от текущия месец. Ако обезщетението обхваща период от 2 месеца обезщетението се разделя пропорционално на работните дни за периода.

   Пример:

   Сума на обезщетението 850 лв. Служителя е прекратен от 15.03.2012, съответно обезщетението се дължи за периода от 15.03.2012 г. до 15.04.2012 г. Общия брой на работните дни в зададения период е 21. 850/21=40.47 лв на ден. В Март месец има 12 работни дни съответно смятаме 12*40.47=485.64 лв. Въвежда се служителя втори път в Март месец, като се въвежда с всички данни, освен работна заплата, като дата на сключване се въвежда 15.03.2012, а дата на прекратяване 15.04.2012. В меню Месечни данни в поле Обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ се попълва 485.64 лв. След приключване от Март към Април в м .Април ще остане само записа, в който е въведено обезщетението. В меню Месечни данни в поле Обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ трябва да се въведе остатъка за обезщетението, който е 850-485.64=364.36 лв.
  • 3. Как се въвежда сума за положен личен труд на съдружник? В меню Месечни данни има поле Плащане за положен личен труд на съдружник, там се попълва сумата, която се плаща на лицето за положения личен труд на съдружник.
  • 4. Въвеждане на трудов стаж Какво трябва да знаем при въвеждането на трудов стаж в модул Заплати!? В меню Трудови договори - ТПО има полета за въвеждане на Общ трудов стаж и Трудов стаж по специалността към датата на постъпване (Дата на въвеждане на данните в програмата). Според въведените в тези полета данни програмата изчислява и следи натрупването на трудов стаж. Според натрупания трудов стаж по специалността програмата изчислява добавка за стаж и професионален опит. Какво се има предвид под ;Дата на постъпване ;(Дата на въвеждане на данни в програмата)?

   ПРИМЕРИ:

   1. Започнали сте работа с модула от 01.01.2007 г. Имате служител, който е постъпил на работа във фирмата на 01.01.2000 г. В този случай в меню ТПО трябва да въведете натрупания стаж на лицето преизчислен към 01.01.2007 г. Това означава, че въвеждате стажа на лицето към датата на започване на работа в програмата. !!! ВНИМАНИЕ !!! - Програмата няма как да изчисли стажа за периоди, за които няма въведени данни.
   2. Започнали сте да работите в модула от 01.01.2007 г. Имате служител, който постъпва на работа във фирмата на 01.11.2007 г. В този случай в меню ТПО трябва да въведете натрупания стаж на лицето към 01.11.2007 г. Това означава, че въвеждате стажа на лицето към датата на постъпване, която е равна на датата на въвеждане на данните, за това лице, в програмата. Как програмата изчислява добавката за стаж и професионален опит? За да може програмата да следи за трудовия стаж на лицата и да им изчислява добавка според натрупания стаж, освен данните за стажа в меню ТПО, Вие трябва да изберете и Група за доплащане за стаж. Това можете да направите в меню Трудови Договори -; Месечни данни - Група доплащане за стаж. Стандартния случай е ;01 - Първа група ; 0.6% за всяка година прослужено време по специалността. При въвеждане на трудовия стаж трябва да имате предвид следното: Между общия трудов стаж и трудовия стаж по специалността може да има разлика единствено в полза на Общия трудов стаж!
   !!! ВНИМАНИЕ !!! - Програмата изчислява стажа според натрупания стаж по специалността. Общия трудов стаж може да бъде по-голям или равен на трудовия стаж по специалността, логически не е възможно общия трудов стаж да бъде по-малък от трудовия стаж по специалността.

   ПРИМЕРИ:

   1. Служител, който е постъпил на работа във фирмата на 01.01.2008 г. на длъжност Заварчик, има Общ трудов стаж към тази дата в размер на 3г, 5м и 0д и също толкова Трудов стаж по специалността (Заварчик). В случая Общия трудов стаж е равен на трудовия стаж по специалността и програмата ще изчисли добавка в размер определен според избраната група за доплащане и натрупания стаж по специалността.
   2. Служител, който е постъпил на работа във фирмата на 01.01.2008 г. на длъжност Заварчик, има Общ трудов стаж към тази дата в размер на 3г, 5м и 0д и Трудов стаж по специалността (Заварчик) в размер на 1г, 5м и 0д. В този случай Общия трудов стаж не е равен на трудовия стаж по специалността а програмата отново ще изчисли добавката в размер определен според избраната група за доплащане и натрупания стаж по специалността.
  • 5. Въвеждане служител, на който длъжността му е изключение от основната Икономическа Дейност на фирмата ? В меню ТПО има поле Изключение от основната ИД, избирате ДА и от следващото поле Пореден номер ИД при изключение, му избирате длъжността.
  • 6. След като създам нова фирма през еталонната, и въведа служителите си (след проверка за коректност - нямам грешки) не се генерират суматори и другите справки? Тук може да е от много неща. Ако след акто си пуснат ведомост имат работни дни, значи нещо не е попълнено. Или Най-често забравят Кода на Икономическа дейност на фирмата която се избира през меню Входни Данни -> Общи данни за фирмата -> Спомагателни таблици -> Данни за месеца. Ако нямате работни дни за месеца, то тогава трябва да изпратите архив за да го поправим, това е станало защото не сте създали фирмата правилно, т.е. не сте избрали един и същи месец в еталона и в новосъздадената фирма.
  • 7. Данъка за доходите на физическите лица не се изчислява? В най-честия слуай има новоназначено лице, за което не са попълнени всички необходими данни!
   ВАЖНО! Всички полета, които са номенклатура т.е. имат падащо меню за избор са ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ, без значение дали лицето има или няма работни дни в месеца!
  • 8. Как се въвежда лице със сключен договор по чл.114? От меню ТПО в Основание на договор се избира 12 Трудов договор по чл. 114 от КТ, в категория ДОО избирате 2-ри трудов договор по чл. 114 с всички осигуровки или Основен договор по чл.114 с всички осигуровки. От меню Работни дни трябва да попълните Общо дни в осигуряване за чл. 114 и чл. 114а, като в полетата за започване и прекъсване трябва да изберете периода, в което лицето е изработило дните.Записали сме филм на тази тема,гледай ТУК.
  • 9. Как да си отразя периода избран за сумирано изчисление на работното време? Избран от работодателя период за Сумирано Изчисляване на Работното Време (СИРВ): Входни данни -> Общи данни за фирмата -> Данни за месеца -> "СИРВ Период" и "СИРВ Начало"
   В първото поле се въвежда цифра между 2 и 6 за периода, определен за сумиране на работното време.
   Във второто поле се избира дата за начало на периода на сумиране на работното време.
   От датата, която посочите тук са важни само месеца и годината.
   Когато периода на СИРВ е започнал през Януари-2015 г. няма значение кой от дните на Януари ще изберете за начало.
   ВНИМАНИЕ - Тези полета се попълват само когато работодателя е избрал период за сумиране на времето по-голям от един месец.
   ЗАБЕЛЕЖКА - Когато периода на СИРВ е започнал през 2014 година и продължава до изтичането му в 2015 г. тези полета няма да се отразят на данните подавани с Декларация образец 1.
   ЗАБЕЛЕЖКА! Когато отработеното е в повече от нормалната продължителност на работното време, то се отчита като извънреден труд.
   В този случай в програмата няма проблем. Въведения извънреден труд се попълва в съответната клетка с Д1.
   Когато имаме отработено по-малко от нормалното, счита се че е налице престой, който се посочва като отработено време.
   Тоест, в нашата програма, когато в един месец лицето е отработило по-малко а в следващия е работило повече, в Д1 за всеки месец се отчита времето по календар а в последния месец от СИРВ се отчита само отработеното в повече за целия период.
  • 10. Въвеждане на обезщетения, за които няма отделно поле за въвеждане? Всички обезщетения, които ги няма като отделно поле, се въвеждат като добавки или удръжки в зависимост за чия сметка е обезщетението.
  • 11. Въвеждане на самоотлъчка? В случай на самоотлъчка се слага дата на прекратяване, за да се спре осигуряването на служителя, до изясняване на случая. Не се пускат Уведомление по чл. 62 за прекратяване ан договора, а само се слага дата на прекратяване. По този начин, чрез подаване на декл. 1 в НАП постъпва информация за дата на прекратяване на осигуряването. Другите подробности е нужно да се обсъждят със специалисти или Инспекцията по труда!
  • 12. Назначаване по договор за ученичество (договор за обучение) При създаване на Уведомлението по чл. 62 ал.4 от КТ през меню Личен състав в полето основание на договора трябва да изберете 14-Трудов договор за ученичество по чл.230 от КТ.
  • 13. Какъв е правилният начин за създаване на нова фирма в модул Работни Заплати? Задължително се създава от фирма БулМар Еталон в месеца за който ще се създава вашата нова фирма,от меню Сервизни функции / Нова Фирма
  • 14. Как се генерира Уведомление по чл.62? Първо уведомлението трябва да се попълни през меню Личен състав. След като се попълни и се потвърди, вече самото уведомление ще може да се генерира като файл за подаване през меню Справки -> Екпорт на данни към други модули -> Уведомление чл.62 от КТ
   Допълнително споразумение – с промяна заплата и длъжност през месеца – Ако длъжността се смени през месеца, то тогава лицето се въвежда втори път със същите данни, като дата на назначаване и дата на постъпване се въвебжда датата от, която е сменена длъжността. В стария запис се слага дата на прекратяване, датата от която започва на новата длъжност. Ако се сменя само заплатата то тогава не е нужно да се въвежда втори път.
   ВАЖНО! Трябва да се има в предвид, че ако попълнят допълнително споразумение само за промяна на възнаграждението, то променената сума ще се запази в полето основна заплата и ще му изчисли увеличението/намалението за целия месец. Необходимо е след като се попълни Доп. Споразумение ръчно в полето Основна Зплата да се промени сумата на старото възнаграждение и вече с полетата Увеличение на РЗ и Намаление на РЗ да се въведе увеличението/намалението
  • 15. Как се въвежда служител по договор за един ден по реда на чл. 114а от Кодекса на труда, и промени за договорите по чл. 114 от Кодекса на труда Във връзка с промените в Кодекса на труда и новия чл. 114 а, са направени доработки за покриване на изискванията на новия трудов договор за един ден. Разработен е инструмент за по-точно определяне на дните в осигуряване на работещите с договори по чл. 114 от КТ.
  • В меню ТПО

   • За основание на договора следва да се избере "12  трудов договор по чл.114 от КТ"
   • За категория ДОО следва да се избере "Договор за един ден по чл. 114а от КТ"
   • За Код на икономическата дейност за служителя следва да се попълни "0113"
   • За НКПД следва да се избере "92110002 - Берач плодове и зеленчуци"
   • За правилното определяне на размера на минималния осигурителен доход следва да изберете "Изключение от основната ИД" и да изберете пореден номер на ИД "1 - Растениевъдство. животновъдство и лов. спомагателни дейности; Рибно стопанство"

   В меню Работни дни

   • добавени са нови полета за начало и край на осигуряването за лицата работещи с договори по чл. 114 или чл. 114а. В съответните полета могат да бъдат попълнени до 5 започвания и прекъсвания на осигуряването. В случай, че лицето ще работи само един ден, например 10.09.2015 г, то в полетата Започване 1 и Прекъсване 1 следва да се попълни 10.09.2015 г.
   • Общия брой на дните в осигуряване следва да се уточни в поле "Общо дни в осигуряване за чл.114 и чл.114а"
   • В поле "Изработени часове дневно" се попълват съответно: За договор по чл. 114 се попълват договорените часове дневно съгласно договора. За договора по чл. 114а се попълва "8"
  • 16. Как се въвежда служител пенсионер на ТД по чл.114? Въвежда като нормален ТД по чл. 114
  • 17. Как се въвежда доброволна застрахова на лице през работодателя и как се отчита ежемесечният данък ?Това се отразява в Трудови Договори в меню месечни данни.
  • 18. Какви стойности се записват в поле"доплащане за преизчисляване на нощен труд" във ведомост за заплати? Това е нова колона,в която се записва преизчислената разлика на сумата от нощем към дневен труд.Поставена е поради нови промени в Законодателството от 01.01.2018.
  • 19. При генериране на уведомление по чл.62 извадката е празна Не е въведена коректна дата за начало или ако е допълнително споразумение , трябва да се въведе дата на споразумението.
  • 20. Имам служителка която работи на 2-ри трудов договор при нас и по двата ли се попълва данъчно облекчение за 2 деца Не само по основният трудов договор се попълванието.
  • 21. Служител с отметка в Заработки не се вижда в меню ТД Вижда се в меню заработки.
  • 22. Как се въвежда обезщетение по чл. 221 ал 1 и чл. 331  прекратяване на ТД по иницизтива на работодателя срещу уговорено обезщетение Въвежда се като добавка, като предварително трябва да сте направили настройка на добававката със съответното име и да посочите ,че вписаната в тази добавка сума ще бъде обложена само с ДДФЛ. Върху обезщетение по чал. 21 ал 1 и чл. 331 не се дължат осигуровки.
  • 23. Как се въвежда на служител ученическа отпуска Зависи от договорката с работодателя, може да е платен, може и да е неплатен. Ако е платен, си се въвежда като платен годишен отпуск. Ако е неплатен, тогава много зависи от случая..
 • IV. Декларации 1 и 6
  • 1. Грешка при подаване на декл.1 - Недопустим код на осигурителния доход при непълно работно време? Не е избран код на икономическа дейност на фирмата.
  • 2. Имам обезщетение по чл.222 ал.1, което обхваща период от 2 месеца. Но в Декл. 1 не е включен записа за обезщетението. Моля проверете дали данните за обезщетението са въведени коректно и пуснете изчисления.
  • 3. Лице получаващо нетно възнаграждение над максималния осигурителен доход, то следва ли в декл.1 в клетката за нетно възнаграждение да се впише целия осигурителен доход? Не, не следва. В декл. 1 в полето за нетно възнаграждение се вписва максималния осигурителен доход, ако лицето е над него.
  • 4. Как се пуска декл.1 с код корекция/заличаване само за едно лице? Влизате в данните на лицето през меню Трудови договори. От меню ТПО в код корекция декларация обр. 1 избирате Корекция/Заличаване и потвърждавате промените. Пускате изчисление и след товапри генериране на декларация обр.1 от филтрите избирате тя да се направи само за желаното от вас лице.
  • 5. При проверка на декл.1 ми дава грешка в клетка 13. Най-вероятно версията на програмата на НАП е стара.
  • 6. Възможно ли е генериране на една декл. 6, в която да фигурират осигуровки за текущия месец и данъка от предходния? Не, не е възможно.
  • 7. При опит да запиша Декл. 6 ми излиза съобщение, че извадката е празна? Не са пуснати изчисления за месеца, за който се прави опит за генериране на Декл.6 или няма изчислени осигуровки.
  • Как се отразяват осигуровките в декл. 6 за Граждански договори, изплатени в текущия месец, и как в следващия месец ? В меню =>общи данни на фирмата=> спомагателни таблици=> данни за месеца=> има ново поле.Граждански договори са ИЗПЛАТЕНИ на: (текущ месец/следващ месец):1.Това води до 2 резултата:В случай, че изплащането е в следващ месец, осигуровките ще бъдат включени в Декл.6 Граждански договори.2-ри Случай, при изплащане в текущия месец, осигуровките ще бъдат включени в Декл.6.
  • 9. Как се отразяват осигуровките и данъка в декл. 6 при плащане на личен труд на СОЛ, изплатен в текущия месец, и как в следващия месец? В меню =>общи данни на фирмата=> спомагателни таблици=> данни за месеца=> има ново поле.Личен труд на СОЛ са ИЗПЛАТЕНИ на: (текущ месец/следващ месец).Това води до 2 резултата:В случай, че изплащането е в следващ месец, осигуровките ще бъдат включени в Декл.6 а данъка в Декл.6 ДДФЛ. 2-ри: В случай, че изплащането е в текущия месец, осигуровките и данъка ще бъдат включени в Декл.6.
  • 10.Съобщение за грешка във файл за НАП,грешно ЕГН или ЛНЧ Най-вероятно, не е въведена националност - българин/чужденец.
 • V. Общи
  • 1. Всеки път, когато влизам в дадена фирма ми иска да правя актуализация, защо ? След като сте инсталирали актуализацията чрез installer.exe и стартирате програмата за Работни заплати и Личен състав, след избор на фирма ви се появява съобщение:

   потвърждавате го и ви се появева следващо съобщение

   След неговото потвърждение оставате в екрана със списъка с актуализации. Там в полето „Избор” трябва да сложите отметка и чак след това да натиснете бутона „Потвърди Ъпдейта”

   След като актуализацията приключи ще ви се покаже съобщение

   С това актуализацията на дадената фирма е завършила.
  • 2. Защо когато инсталирам актуализация ми казва, че нямам права? Най-вероятно модула, който актуализирате е стартиран. Затворете го и пуснете актуализацията да се инсталира отново
  • 3. Защо на един служител роден след 1960 г. не излиза сума за ДЗПО? В меню Лични данни не е попълнено поле Гражданство. По този начин програмата не е попълнила полето за дата на раждане.
  • 4. Трябва ли да бъде качена последната актуализация на модул Работни Заплати? Да, задължително трябва да си я инсталирате, защото в нея винаги има важни промени, касаещи правилното изчисление на работните заплати.
  • 5. Проблем с кирилизацията на БулМар Офис. Проблема с кирилизацията най-често е от липсващи шрифтове, които ние използваме в продуктите си. С тях може да се сдобиете от папката, където е инсталиран Булмар Офис, в общия случай това е C:\Program Files\BulMar Office\Fonts. Настройки за кирилизация се правят и в самия Windows, като това става от Control Panel -> Regional and Language Options, там навсякъде трябва да е избрано Bulgarian (Bulgaria).
  • 6. Преизчисление на ДОД Преизчислението се прави единствено и само в период Декември на всяка една година. Имате възможност да зададете на програмата автоматично да преизчисли данъка и ако намери разлика да я визуализира във ведомостта. Тази настройка можете да направите от меню Входни данни -> Общи данни за фирмата -> Спомагателни таблици -> Данни за месеца като в поле Автоматично преизчисление на данъка да сложите отметка. Потвърдете промените и пуснете актуализация. След актуализацията ако за някой служител имате данък за довнасяне или за възстановяване ще го видите във ведомостта, като това ще се отрази и в декл.6.
  • 7. При съобщение Съгласно лицензния код на програмата вие нямате достъп до тази справка! Ако това е справка, различна от експорти за банки, от меню Сервизни функции изберете Quick Update. Ако и след тази операция проблема не се решава ни се обадете
  • 8. Защо когато разпечатвам Заповед за прекратяване на ТД не ми излизат НКПД и Длъжност на служителя? В месеца, в който издавате заповедта, не са пуснати изчисления!
  • 9. При новосъдадена фирма не излизат работни дни или не изчислява никакви осигуровки и данък Фирмата не е създадена от месеца в БулМар Еталон, за който се започва работа с новата фирма. Или фирмата се изтрива и се създава отново или трябва да ни изпратите архив, за да го поправим
  • 10. Защо не ми излизат осигуровки на граждански договор в Рекапитулация, Водомост или декл.6? Или периода на гражданския договор или датата на изплащане не е в месеца, в който се работи. Коригират се датите и се пуска изчисление през меню Трудови договори
  • 11. Каква е Разликата между Автоматично архивиране при изход от фирмата и архивиране в Архивна/ Резервна директория? Ако през меню Конфигуриране -> Допълнителни настройки се изберат архивни пътища, то тогава тези настройки са единствено и само за конкретната фирма, в която сме влязли. През Архивна и резервна директория могат да се изберат два различни пътя за архивиране, като ще се създават два архива на различните места. Ако настройките се направят през Сервизни настройки, то тогава настройките се запазват за всички фирми и не е необходимо да се влиза във всяка една поотделно да се задават пътища за архивиране.
  • 12. Защо не ми излиза платежно нареждане ДДФЛ Гр. Договори? Зависи какви дати са посочени за гражданските договори. Датите на изплащане трябва да са в периода на тримесечието
  • 13. При генериране на месечно приключване, след като се създаде новият период в него липсват данни в таблицата Данни за месеца Проверете дали имате достатъчно свободно място на дяла, на който е инсталирана програмата. Ако по време на месечното приключване или след него се е генерирало съобщение за грешка се свържете с нас!
  • 14. В Месечни данни съм въвел 350 лв. основна заплата и няма други начисления и добавки. При генериране на Ведомост за заплати в колона Сума за облагане с ДОО сумата е 390. (Разлика между Всичко начисления и сума за обагане с ДОО) Каква е причината? Най-вероятно 390 лв. е минималния осигурителен доход за тази длъжност. Това можете да проверите, като през меню Входни данни -> Общи данни за фирмата -> Спомагателни таблици -> Данни за месеца видите в полето Пореден номер на икономическа дейност на фирмата, какво сте избрали. След това, вижте с каква цифра започва кода на длъжността на лицето. Така по таблицата с минималните осигурителни прагове ще можете да се ориентирате за коя длъжност, колко е минималния осигурителен доход.
  • 15. Защо във ведомостта за някои служители сума за получаване излиза в колоната По банка? Ако в полето за IBAN номер за банкова сметка има въведена такава, то програмата автоматично слага сумата за получаване по банков път. Ако това поле сте го използвали за да въведете банкова сметка, за болничен, то тогава в през меню Лични данни в поле Не влиза в дискета за банка, изберете ДА и пуснете изчисления
   Във ведомостта излиза служител, освободен предходния месец като той липсва в меню Трудови договори. – Влизате в меню Личен състав и изтривате служителя от месеца, в който той вече не трябва да е активен
  • 16. Защо вече в категория ДОО няма "до 40 часа под МРЗ 3-та категория"? Премахната е категория ДОО: "до 40 часа под МРЗ 3-та категория" поради отпадане на код за вид осигурен "11" от указанията за попълване на декларация образец 1.
   Работещите с трудов договор по чл. 114 от Кодекса на труда вече са осигурени за всички социални рискове включително "Общо заболяване и майчинство".
   За лицата работещи с трудов договор по чл.114 от КТ можете да използвате другите две категории ДОО: "основен договор по чл. 114 с всички осигуровки" и "2-ри тр договор по чл. 114 с всички осигуровки"
  • 17. Защо, когато пусна УП2-пълно РВ, за някои години не ми излиза коректно месеци и дни? Това може да се случи за периодите, преди 2010 г. защото в месеците назад сте нямали попълнена дата на постъпване. В този случай трябва ръчно да си сметнете и въведете месеците и дните за съответните периоди
  • 18. Майка, която се връща на работа и излиза в платен годишен отпуск не изчислява вярно възнаграждението за платения отпуск? През меню Трудови договори влизате в данните на служителя и от там в архивни данни за предходния месец. В полето Бруто за изчисление обезщетение за платен отпуск въвеждате сумата, върху която искате да изчисли платения годишен отпуск. В полетата Работни дни в осигуряване и Изработени дни въведете, пълните работни дни за месеца, а от полето Общо болнични дни ги изтрийте.
  • 19. Защо при месечно приключване не се прехвърлят служителите по граждански договори? Не се прехвърлят защото имате въведена дата на прекратяване в меню ТПО. Когато са граждански договори, няма нужда да се попълва „Дата на прекратяване”, до момента, в който наистина не ви трябват повече в програмата.

Актуалнa версия на модул ТРЗ и Личен Състав:

15.03.2022

Файлът е формат Zip. След сваляне е нужно да го разархивирате, за да го инсталирате с инсталатора.
 • указания за работа с файла 1. Свалете файла на актуализацията 
  2. Свалете програмата Инсталатор
  3. Стартирайте Инсталатор-а и от многоточието горе в средата, изберате файла на актуализацията от Стъпка 1. Натиснете бутона "Изберете модул" и следвайте инструкциите, които ще видите на екрана.

Списък на всички новости, включени в актуализация на модула от 29.03.2022

 • Актуализирани номенклатури на Пореден номер на икономическа дейност в сила от 01.04.2022 г., за определяне на минималния осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Най-ниският МОД за 2022 г., считано от 01.04.2022 г. ще бъде в размер на минималната работна заплата за същия период - 710 лв.

- ВНИМАНИЕ - След активиране на месец Април 2022 г. е необходимо да изберете актуалния пореден номер на ИД за всяка фирма. Това можете да направите в меню Входни данни -> Общи данни за фирмата -> Спомагателни таблици -> Данни за месеца

 • Актуализирани са новите размери, в сила от 01.04.2022 г., на:
  • Максимален осигурителен доход - 3400 лв.,
  • Минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица - 710 лв.,
  • Минимален осигурителен доход за земеделски производители - 710 лв.,
  • Минимална работна заплата - 710 лв.,
  • Доплащане за положения нощен труд - 0.15% от МРЗ, но не по-малко от 1 лев (1.065 лв.).

- Припомняме в краткото видео, как се прави актуализацията: Виж

   

когато

определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък

през годината и съответно е налице надвнесен данък, 

Знаете ли че?

image
 • За да укажете на един болничен, че е продължение на предходен такъв, трябва да изберете НЕ в показател "Първичен"

 • Е разработена функция масово плащане на заплати към следните банки:

  Ассет;Уникредит;ДСК;ПИБ;Юнион;

  Пиреус;Пощенска;Райфайзен;

  СИБАНК;Алианц;ОББ;Прокредит;

 • Можете да пускате "Изчисление на работните заплати" неограничен брой пъти за един и същи месец. Изчислението, което направите след последните нанесени промени по данните за работниците и служителите, ще се отрази на ведомостите и другите справки.

 • Всеки нов клиент на ТРЗ и ЛС получава едно дневно обучение от наш специалист.

 • Показател "Продължение" в меню Болнични и меню Отпуски указва, дали отсъствието е продължение от предходен месец.

 • В последната версия на програмата се съдържат всички промени, направени с предходни актуализации.

 • Никога не трябва да  въвеждате свободен текст в поле, в което има изброена номенклатура.

 • Не ви излиза платежно за Здравно Осигуряване,защото на някой от служителите в меню ТПО не е избрана Категория ДОО или Вид договор. Най-често се случва при новоназначените служители.

 • В секцията Въпроси и Отговори,ще намерите отговори на най-често задавните въпроси при работа със софтуер за ТРЗ и ЛС.

 • При самоосигуряващите се лица, свободни професии, булстата често е тяхното ЕГН, или ЛНЧ когато са чужденци. За ЕГН се въвеждат 11 цифри, като последната е 0 Пример: 76081599990;За ЛНЧ се въвеждат 11 цифри, като последната е 2 Пример: 10002299992

Онлайн поддръжка

image

Свалете програмата TeamViewer и я стартирайте. Позвънете ни на тел (02) 9816782 или 9201397 .

Чрез този инструмент за нас ще бъде възможно да достъпим вашият компютър и да ви помогнем при работата с нашия софтуер.