image Продукт

Мини ERP

Bizzio BulMar Edition е WEB базирано решение за цялостно управление на склад и търговска дейност в средни и по-големи фирми.

image

пакет счетоводна къща

През 2017 година екипите на „БулМар Сълюшънс” ЕООД и „ГенКлауд” ООД, създадохме общ проект - web приложение за управление на процеси в малки и средни търговски и складови предприятия. Основното ни предимство бе, че в основата стоеше 20 годишен опит в разработката и внедряването на ERP и CRM системи в над 18 000 български и чуждестранни фирми и солидни счетоводни и финансови познания нужни за отчитането и последващата работа с всички тези данни и резултати. Смеем да твърдим, че сме създали едно бюджетно и свежо решение, притежаващо много повече, от стандартно търсените фукционалности в системи от този тип.

 • предимства на нашия софтуерДостъп до данните от всяка точкапрез Internet Explorer  и висока степен на сигурност;
 • продукт съчетаващ в себе си характеристиките на много видове системи като:CRM,BI,ERP,Organizer;
 • импорт на документи в софтуера ни Счетоводство+. 
 • включените актуализациите в абонамента ви гарантират,че винаги ще ползвате последните наши разработка;
 • поддръжката и консултациите включени в цената на абонамента ви гарантират че при нужда сме винаги до вас;
 • безплатен тест на програмата за двумесечен период;
 • без нужда от скъпи сървъри,оборудване и архивиране;
 • автоматично първоначално завеждане/импортиране на складови наличности, атрикули, цени и контрагенти през ексел;
 • интеграция с касови апарати и фискални принтери;
 • партиди и срок на годност, брак и инвентаризации;
 • изготвяне на всички нужни първични и складови документи както и генериране на собствен вид такива ;
 • плащане и следене на разсрочени документи;
 • работа по спецификация и рецептурник;
 • лесна и бърза корекция или изтриване на издаден документ;
 • многоезичност и лесен за усвояване потребителски интерфейс;
 • От 2019-09-17 софтуeра e регистриран като СУПТО по чл. 52 а, ал. 1 от Наредба Н-18/2006г под номер 319
 • Възможност за работа от тип Business to Business (B2B) за приемане на поръчки от Ваши регулярни клиенти и партньори
 • бърза интеграция с наша разработка на платформа за онлайн електронен магазин; (*Този продукт се заплаща допълнително);

Контакт за допълнителна информация

contacts

(02) 981 6782
office@bulmaroffice.com
форма за запитване

Данни за плащане

банкови данни

получател: БулМар Пъблишинг ЕООД
IBAN: BG14UNCR70001524707025
BIC: UNCRBGSF
банка: Уникредит Булбанк

Посочените цени са в лева без ДДС

Продукт цена за първи
12 месеца
цена за следващи
12 месеца
до 5 потребителя следващ потребител до 5 потребителя следващ потребител
Мини ERP по-запитване по-запитване   -

*Абонамента не включва услугата по внедряването на продукта. Посочените цени са в лева без ДДС.

Достъпа до  системата в демо режим става на адрес: demo.bizzio.gencloud.bg

език      : Български/Английски/Немски/Унгарски

база      : BULMAR

потребител: тестов потребител

парола    : моля свържете се с нас за да ви изпратим парола.

Използвайте Internet Explorer. Ако браузера ви поиска инсталация на Microsoft Silverlight – разрешете му.След като видите Login екрана, можете да си инсталирате програмата на десктопа, така тръгва по-бързо и заема целия екран на монитора.

Ръководство за работа с Mini ERP

въпроси и отговори

 • Как се добавят нови потребители? Нужно е един от потребителите да има администраторски права. Служителите/потребителите трябва да имат създадени пароли, за да могат да ползват системата.
 • Какво представлява авоар? Авоар означава, начин на съхранение на парите. Това не е начин на плащане.
 • Какво е ценова релация? Ценовата релация е свързана със създаването на специални (*да се чете индивидуални цени) за всеки артикул към всеки клиент. За създаването им, е нужно артикулите да имат доставна цена и цена продава.
 • Каква е идеята на функционалността ценова група? Ползва се като опция за създаване на типове клиенти (Едро - 40%/Дребно/Средни/30). Целта е когато поставим ценови правила на ниво Артикул или Клиент, да можем лесно да прехвърляме клиенти от една група в друга, за да ползваме готови нива на отстъпка на ниво група.
 • Мога ли да избирам с какви цени на артикули ще работя, с или ДДС? Да можете, но е задължително в самото начало, да вземе еднозначно решение как ще работите, и да не променяте правилото в процеса на работа.
 • Може ли да се работи с цени с ДДС при продажба, а да се доставя на цени без ДДС? Да може, но е важно като се вземе решение, че даден артикул ще се продава/доставя с/без ДДС да не се сменя начинът, защото това ще промени с 20% цените (доставна /продажна цена).
 • Как се ползва опцията ценови клас? На всяка стока можем добавяме ценови клас: Пример стоки 1-во качество/2-ро качество и т.н. Когато поискаме можем лесно да направим допълнителни отстъпка 30% за всички стоки от ценови клас 2-ро качество. Може да се създават и релации за ценовите класове. Ценови клас за много артикули може да се импортира, чрез пакетна операция.
 • За какво служи функцията салдова група? Чрез нея можем да задаваме кредитни лимити за фирми: Пример: Приемаме, че 5 клиента в един район са една салдова група и могат да пазаруват максимум до 5000 лева. В момента, в който се стигне тази сума, системата индикира, че не може да се извърши продажба за повече пари по причина, че този клиент попада в салдовата група. Специфика е, че не може клиент да попада в салдова група 5000 лв и кредитен лимит 6000. В този случай, трябва да се махне от салдовата група.
 • Как се издава Кредитно известие? Oт меню Търговия => Фактури от нас => Кредитни известия от нас => нов От отворилия се прозорец избираме Към фактура. Може ръчно да запишем номер на фактура или през лупата да видим всички фактури и да изберем, която ни трябва. След като изберем фактурата, в долния десен ъгъл имаме възможност за печат на Кредитно известие.
 • Как да изтрия грешна Партида, от която е имало продажба? • Влизаме в Продажбата => Добавяме артикула от правилната партида
  • Влизаме във Фактура => Добавяме артикула от правилната партида
  • Изтриваме редовете с артикулите от грешната партида в Продажба и Фактура
  • Влизаме в Ревизии и изтриваме грешната Партида
 • Доставям стоки само във валута, при продажба в лева автоматично ли ще се калкулира в лева спрямо курса на ползваната валутата? Да, но трябва да е добавена и настроена валутата и курса за нея, което се прави през меню Валута. Нужно е и да се добави страната на доставчика през Глобализация.
 • Как се импортира номенклатура от Артикули от екселски файл? Импорта се случва през „Пакетни операции” Импорт, във меню Артикули. За да се импортират цени е нужно във файла да има информация за доставна цена и себестойност(СПЦ цена). При импорта в системата, има редица автоматични контроли за попълнени задължителни полета.
 • Как се импортира номенклатура от Партньори (Контрагенти) от екселски файл? Импорта се случва през „Пакетни операции” Импорт, в меню Партньори. При импорта в системат, има заложени редица автоматични контрола за попълнени задължителни полета.
 • Как се въвежда първи номер на изходящ/приходен първичен документ (*Фактура/Дебитно/Кредитно известие) в системата? Прави се еднократно за всяка фирма, от нас.
 • Как се създава продукт рецептура - от няколко артикула? Описано в примера за работа с въвеждане на номенклатури точка 10.Производство/Рецептура.
 • Как се анулира фактура? Влиза се във фактурата и през меню Редактиране на ред се изтриват всички редове с продажбите.
 • Как се отразява плащането по дадена сделка? Прави се на ниво:
  - Продажба, ако е само тя.
  - Фактура, ако има издадена такава след продажбата.
 • Какви са правилата и удобствата при работа с групи артикули ? Групирането на артикулите в склада,ще Ви създаде, много удобства свързани с бързина на работа и детайлност на справки. Съветваме Ви, да имате до максимум две под групи във всяка група артикули. При много дълги имена на артикули е по-добре да се ползвате опция Характеристики.
 • Какво са характеристиките? Това е, допълнителна информация която може да бъде поставена на ниво: Артикул/Партида/Партньор/Документи и т.н. По нея в последствие, може да се правят справки и и а се извлича допълнителна специфична за дейността Ви информация.
 • Каква и защо да ползвам функционалност минимални/максимални наличности на артикул? Функцията е информационна/помощна, под/над какви наличности на артикул системата да ви сигнализира/информира. Може да се ползва на ниво склад и общо за фирмата.
 • За какво служи опцията времева оценка? Информация за, обичайно нужното време, за доставката или производството на даден продукт, стока или артикул.
 • За какво служи опцията втора мярка? С ползването и можете да доставяте даден артикул на бройки, а да го продавате на кашони, пакети и други.
 • За какво служи опцията параметри към документи? Може да добавяте допълнителна информация към всеки ред в документите в системата. Могат да се покажат или скрият в и в печатният шаблон на документа.
 • Каква е целта на опцията „Генериране на ценови листи”? Можете да генерирате и изпратите ценова листа към клиент или от доставчик.
 • Какво се настройва през меню Глобализация? От там се активират/добавят държавите, с които работите. Полето държава във всеки документ, се взема от тази настройка.
 • Как работи функционалност „Преводи”? От там се генерират/транслират чуждоезичните данни в съответните документи/справки и т.н.
 • Как се настройват валутни курсове за съответната валута? Това е настройка която е нужно да се направи когато доставяме в различна от български лева валута, и трябва да превалутираме в такъв. Позволява се, ползването на частен курс (само за тази доставка, за да не зависим от курса при превалутирането и при евентуалното връщане на стоката).
 • Може ли системата да работи с партиди и серийни номера? Да възможно е, това се указва за всеки артикул/стока, чрез опцията „с ползване на партида”. В последствие, при всяка една продажба/доставка на артикул работещ с партиди, системата ще изисква информация за нейният сериен номер или партида.
 • Какво представлява справка Оборот пари и кои документи са водещи в нея? Представлява справка за реално получени пари във фирмата.
 • Как и защо се издава кредитно известие само за преоценка? Кредитно известие за преоценка се издава от меню Търговия => Фактури от нас => Кредитни за преоценка от нас. То се издава когато се намалява от цената/стойността на артикулите, които вече са продадени към дадена фактура.
 • Как можем да добавим във вече импортирани артикули само името на техният доставчик? Като влезнем в Номенклатури => Артикули, изберем даден артикул и от меню Спецификации изберем Доставчик.

Актуализация на BulMar OfficeАктуализацията на продукта Biziio BulMar Edition се прави автоматично. За целта е необходима единствено връзка с Интернет. След стартиране на програмата, тя ще провери за актуализация и ако открие такава ще ви уведоми и ще попита дали желаете да я инсталирате.

Bizzio ERP е надградено да поддържа различни ставки ДДС (примерно 9% за книги). Най-видимото проявление на това е новото поле ДДС в модул Артикули. Това поле към момента е видимо само при клиенти, които имат нужда от него.

∙ В процес сме на изграждане на изцяло нова версия на Bizzio работеща на всякакви устройствата включ. телефони и таблети.

Знаете ли че?

image
 • В модул ТРЗ и ЛС,можете да обслужвате неограничен брой фирми с неограничен брой служители без промяна в цената.

 • Всеки нов клиент може да тества програмата за двумесечен период с пълните и възможности, за да я опознае.

 • Програмата за отдалечен достъп BMOS,e най използваният начин на поддръжка за предходните 365 дни.С ваше позволение чрез нея можем да влезем отдалечено на вашият компютър и да ви помогнем.

Онлайн поддръжка

image

Свалете програмата TeamViewer и я стартирайте. Позвънете ни на тел (02) 9816782 или 9201397 .

Чрез този инструмент за нас ще бъде възможно да достъпим вашият компютър и да ви помогнем при работата с нашия софтуер.