Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест"

Код Наименование на икономическа дейност Вноска
71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи 0.50
82 Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност 0.50
90 Артистична и творческа дейност 0.70