Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест"

Код Наименование на икономическа дейност Вноска
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 0.70
50 Воден транспорт 1.10
51 Въздушен транспорт 0.50
75 Ветеринарномедицинска дейност 0.40