Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест"

Код Наименование на икономическа дейност Вноска
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване 0.40