Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест"

Код Наименование на икономическа дейност Вноска
87 Медико-социални грижи с настаняване 0.70