Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест"

Код Наименование на икономическа дейност Вноска
15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 0.40
68 Операции с недвижими имоти 0.70
85 Образование 0.50
92 Организиране на хазартни игри 0.70