Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест"

Код Наименование на икономическа дейност Вноска
45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 0.50
46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 0.70
47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 0.50
79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 0.40