Вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест"

Код Наименование на икономическа дейност Вноска
55 Хотелиерство 0.40
86 Хуманно здравеопазване 0.50