Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
43.34 Боядисване и стъклопоставяне