Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
2.1 Възпроизводство на гори
2.1 Възпроизводство на гори
18.2 Възпроизвеждане на записани носители
18.2 Възпроизвеждане на записани носители
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
50 Воден транспорт
51 Въздушен транспорт
75 Ветеринарномедицинска дейност
75 Ветеринарномедицинска дейност
75 Ветеринарномедицинска дейност
84.21 Външни работи
85.42 Висше образование