Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
52.21 Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспорт
90.04 Експлоатация на зали за представления
93.11 Експлоатация на спортни обекти и съоръжения