Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
43.12 Земни работи
59.2 Звукозаписване и издаване на музика
59.2 Звукозаписване и издаване на музика
65 Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване
65.1 Застраховане