Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
25.62 Механично обработване на метал
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи
87 Медико-социални грижи с настаняване