Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
49.42 Услуги по преместване
62.03 Управление и обслужване на компютърни средства и системи
66.11 Управление на финансови пазари
66.3 Управление на фондове
66.3 Управление на фондове
68.32 Управление на недвижими имоти
84.2 Услуги на държавното управление за обществото като цяло