Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
23.12 Формуване и обработване на плоско стъкло
K ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
64.3 Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
64.3 Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
64.91 Финансов лизинг
96.02 Фризьорски и козметични услуги