Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
80.1 Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност
80.1 Частна охранителна дейност, без използване на технически системи за сигурност