Класификация на икономическите дейности

Код Наименование на професията
69 Юридически и счетоводни дейности
69.1 Юридически дейности
69.1 Юридически дейности